آخرین خبرها

جزوات برق

  جزوات برق۹۴ جزوات برق   جزوه جدید کنترل خطی کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق دکتر شیرین آبادی (بینش)  – -جزوه جدید مدارهای الکتریکی کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق کارو زرگر (نصیر)  –جزوه جدید ریاضی مهندسی کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس محمود کریمی (نصیر) جزوه جدید بررسی سیستم های قدرت کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق ... بیشتر بخوانید »