آخرین خبرها
Home » منابع ارشد کامپیوتر

منابع ارشد کامپیوتر

 

 

منابع ارشد کامپیوتر

 

ریاضی مهندسی

=====

 • شید فر
 • ریاضی مهندسی کریمی نصیر
 • معتقدی پارسه
 • حاجی جمشیدی پوران پژوهش
 • نیگوکار

 


آمار و احتمال مهندسی

=====

 • امار و احتمال پارسه
 • امار مدرسان شریف
 • نیکوکار
 • ایوزیان

محاسبات عددی

=====

 • محاسبات عددی هادی یوسفی پوران پژوهش
 • محاسبات عددی خدا کرمی انشتارات ازاده
 • آنالیز عددی، بابلیان
 • روش‌هاي محاسبات عددي دكتر قلي زاده

 • محاسبات عددي نوشته دكتر نيكوكار و دكتردرويش

 


نظریه زبان و ماشین

====

 • پیتر لینز
 • سودکمپ
 • کتاب پارسه نوالله
 • کنت شاپوری
 • تمرینات فرشاد صفایی

کامپایلر

=====

 • AHO
 • پارسه قاسم ثانی
 • فردین شاپوری نشر علوم
 • فیشر

پایگاه داده

=====

 • سیلبرشاتش
 • دیت
 • روحانی رانکوهی
 • بانک های اطلاعتی حقجو ار انشارات علم وصنعت
 • کتاب پارسه کیوانپور
 • کتاب مدرسان شریف
 • جزوه دکتر خلیلی فر
 • کتاب پایگاه داده  انشارات ازاده

مدار منطقی

====

 • موریس مانو
 • نلسون
 • هادی یوسفی پوران پژوهش

شبکه

====

 • از فراز تا فرود شبکه های کامپیوتر کراس راس
 • گارسیا
 • پترسون
 • استالینگ
 • مهندسی اینترنت ملکیان
 • تننباوم
 • کتاب پارسه دکتر حقیقت
 • ۳۰۰۰ تست فرشاد صفایی
 • کتاب مدرسان شریف
 • شبکه انتشارات ازاده خیلی فر

 


طراحی الگوریتم

====

 • CLRS
 • کتاب دکتر قدسی
 • ۶۰۰ تست
 • نپلتون
 • قلی زاده شریف
 • طراحی الگوریتم پارسه سید جوادی
 • پوران پژوهش هادی یوسفی
 • مقسمی
 • مدرسان شریف

 


ساختمان داده

====

 • CLRS
 • کتاب دکتر قدسی
 • ۶۰۰ تست دکتر قدسی
 • هورویتز
 • پوران پژوهش هادی یوسفی
 • طورانی پارسه
 • ابراهیمی مقدم انتشارات نصیر
 • مقسمی
 • مدرسان شریف

 


معماری کامپیوتر

====

 • پترسون
 • موریس مانو
 • استالیگ
 • کتا پارسه دکتر صفری
 • پوران پژوهش هادی یوسفی
 • فرشاد صفایی انشارات ازاده
 • جزوه اجلالی

 


سیستم عامل

====

 • سیلبرشاتس
 • استالینگ
 • تننباوم
 • هریس سری شاوم
 • کتاب سیستم عامل دکتر حقیقت
 • پوران پژوهش موسوی طبیبی
 • مقسمی

 


مهندسی نرم افزار

====

 • پرسمن
 • سامرویل
 • جزوه دکتر خلیلیفر
 • کتاب پارسه زنجانی
 • کتاب مدرسان شریف
 • اسلام ناظمی از جلوه
 • تست اسلام ناظمی

 


مدیریت

====

 • رابینز
 • الوانی
 • رضاییان
 • پرچ از کتاب های مقسمی تست
 • کتاب پارسه دو جلد
 • مدرسان

 


هوش مصنوعی

====

 • راسل
 • کتاب دکتر خلیلیفر انتشارات ازاده
 • کتاب طارمیان پارسه
 • کتاب مهدیه شادی پوران پژوهش

طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی

====

 • پرات
 • خلیلیان پوران
 • مقسمی

 

جهت مشاهده نمونه فیلم ها و جزوات فرم زیر تکمیل نماید (به ایمیل شما ارسال میشود)

[raw]
لطفا صبر کنید
[/raw]
LiveZilla Live Chat Software

ارسال جزوات و فیلم های اموزشی

جزوات و فیلم های اموزشی و کلاس های انلاین

فرم زیر را تکمیل نماید برای ارسال جزوات و فیلم های اموزشی